21 september 2010, kl. 09:15

Coachkonferenser ICF

Få inspiration som coach, gå på en coachkonferens som ICF ordnar. Redan nästa månad är ICF:s globala konferens i Texas. Nästa år kommer både en europeisk konferens i Madrid och en svensk i Malmö!

ICF loggo

2010 ICF Annual International Conference
October 27-30
Fort Worth, Texas, USA
Läs mer knapp

2011 International Coaching Week (ICW)
February 6-12, 2011
Den internationella coachveckan består av massor av evenemang där vi gemensamt berättar om coachning. ICF Sverige arrangerar de svenska evenemangen.

ICF European Coaching Conference
(ECC Madrid 2011)
June 16-18, 2011
Madrid, Spain
Coachutbildning Sverige kommer att vara där!

Svensk coachkonferens i Malmö 2011
Som ICF Sverige tidigare informerat om så blir det nästa svenska ICF konferens i Malmö om precis 1 år, hösten 2011. En projektgrupp håller på att tillsättas med huvudsakligen deltagare från Malmö-regionen. Om du har idéer och tankar kring ämnen, talare eller något annat, kontakta då någon av ambassadörerna i din region så förmedlar de vidare till projektgruppen. Målsättningen är att genomföra den bästa ICF konferensen hittills!!


2011 ICF Annual International Conference
September 24-27
Las Vegas, Nevada, USA
Viva Las Vegas!

2012 ICF Annual International Conference
London, England

För första gången i ICF:s historia kommer den globala konferensen att ligga utanför Nordamerika!

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm