19 november 2010, kl. 07:30

Lyckoforskning -vad coacher behöver veta

De senaste 20 åren har vi har gått från personliga uppfattningar om lycka till teorier och modeller grundade i rejäl forskning. Søren Holm håller seminarium på ICF Stockholm den 6 december.

ICF loggo

Lyckoforskning – vad coacher behöver veta


De allra flesta coachkunder vill vara lyckliga (eller kanske lyckligare). Även om det inte är den fråga de börjar coachingen med så är det en allmänmänsklig strävan som oftast finns bakom specifika problem. Kanske till och med vi coacher vill vara lyckligare.

Under de senaste 20 åren har det skett en intressant och viktig utveckling när det gäller kunskap om lycka. Vi har gått från personliga uppfattningar om lycka till teorier och modeller grundade i rejäl forskning. Det är arbetet inom den s k positiva psykologin som bidragit till detta. Det vill säga studier av hur friska människor gör för att må bra. Forskningen bekräftar en del gamla sanningar och förkastar andra. Den ger en praktisk, intressant och angelägen bild av människors relation till lycka och hur vi kan påverka den.

Denna kväll ger en övergripande beskrivning av de viktigaste lyckorönen, med länkar, verktyg och litteraturtips för fortsatta egna studier.


Søren Holm har spelat en central roll för coachingens utveckling i Norden och internationellt, som coach och som ledare för ICF på olika nivåer. Han är utbildad beteendevetare från Stockholms Universitet och blir bara mer och mer intresserad av nya rön om människan, hjärnan och sinnet.

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm