12 oktober 2010, kl. 15:30

Nio ord om coachning

Fredrik Reinfeldt talade nio ord om coachning i sin långa Regeringsförklaring. Att coachning står för en och en halv promille av regeringsförklaringen är tyvärr ett tecken på hur begränsat politikerna ser på coachning.

250px-FredrikReinfeldt
Fredrik Reinfeldt uttalade följande nio ord i sin Regeringsförklaring om coachning:

Förstärkta resurser kommer att ges för arbetspraktik och coachning.

Jag tolkar ovanstående som att Jobbcoachningen genom Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta ungefär som idag. Jag utläser också att coachning är en helt oviktig fråga för Regeringen då endast en och halv promille av Regeringsförklaringen ägnas åt coachning.

Fin- och fulcoachning
Coachning kommer fortsättningsvis vara uppdelat i "fincoachning och fulcoachning". Fincoachningen blir då processcoachning där coachen undviker att ta rådgivarrollen utan ägnar sig åt att leda processen så att det ökar medvetenheten hos klienten. Denna coachning kommer vara tillgänglig för den lilla klick människor som har råd eller vars arbetsgivare har råd att betala.

Fulcoachningen blir däremot tillgänglig för en större mängd människor genom Arbetsförmedlingen, särskilt när man som arbetssökande, efter 1 juli i år, fått större rätt att själv välja vilken arbetsmarknadsåtgärd man är intresserad av. Fulcoachningen kommer att ha stora inslag av rådgivning vilket ytterligare kommer att sudda ut gränserna mot andra yrkeskategorier. 

Det är synd att coachning som har sån potential om det användes på kreativa sätt inom det offentliga, istället blir förpassat till Arbetsförmedlingens misshandel.

Mera fincoachning åt folket!
Domenico

Läs hela regeringsförklaringen här:
Läs mer knapp

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm