1 oktober 2010, kl. 12:41

Biologiskt ledarskap - ICF Stockholm

Thomas Lundqvist, Junibacken, har visat på möjligheten att ta sig förbi våra biologiska hinder. Junibacken har i flera sammanhang rankats som en av Sveriges bästa arbetsplatser i kombination med mycket god lönsamhet.

ICF loggo

Välkommen till medlemsmöte i Stockholm  - Det biologiska ledarskapet
torsdag 7 oktober kl 17.30

Ta chansen att träffa ICF styrelseordförande Cecilia Grahn! Cecilia blev invald som ny ordförande i ICF Sverige under våren 2010. Hon berättar för oss om sitt förtroendeuppdrag, vilka planer som styrelsen har framöver, och hur vi alla som medlemmar i ICF kan påverka och stärka vår gemensamma branschorganisation.
Cecilia tror starkt på att utveckla coachingen i affärsvärlden.

För att ni ska gå hem uppfyllda med inspiration och glädje så har hon med sig Thomas Lundqvist från just affärsvärlden.
Thomas är fd. VD på Junibacken, där han på ett framgångsrikt sätt visat på möjligheten att ta sig förbi våra biologiska hinder. Detta har lett till att Junibacken i flera sammanhang rankats som en av Sveriges bästa arbetsplatser i kombination med mycket god lönsamhet.

För oss på ICF ska han berätta om det "Biologiska ledarskapet" och inleder så här:

”Vi människor har ett antal medfödda biologiska program inom oss som vi inte reflekterar nämnvärt över. För att bli mer framgångsrik som individ och organisation behöver vi kännedom om dessa biologiska program.
 
Syftet med det  är att öka kunskapen om ”the human software”. Idag krävs ett ökat fokus på kunden, omvärlden och alla medarbetare. Målet är att nå en ökad samsyn om vilka framgångsfaktorer det finns för ledning i världsklass. Dessa biologiska tankar ligger i den absoluta framkanten av forskningen. Syftet är att alla ska lära sig många nya saker och tänka tankar de aldrig tänkt förut.

Fördelen med detta är att det är användbart både i arbetet men också privat. Med enkla medel visar Thomas hur ett nytt tänkande skapar detta. Boken och hans tankar innehåller flera praktiska moment som gör det möjligt att träna vidare på hemmaplan.
 
Varmt välkommen till en spännande torsdagskväll i affärsvärldens tecken!   Bjud gärna med en gäst! Vi bjuder på fika i pausen.

Info:     Läs mer och anmäl dig på ICFs kalendarium.
            Eller anmäl dig direkt här. (Notera att du måste logga in
            för att vi ska se ditt namn!)
            Sista anmälningsdag 5/10.
Tid:      Torsdag 7 oktober 2010, kl 17.30 - 20.30
            Nya medlemmar och gäster (kostnad 200:- kontant) välkomna kl 17.00
            Plats:    MindMentor, Rådmansgatan 67, portkod 9724

Certifieringsläget
För närvarande står ungefär 45 personer i kö för att certifiera sig på ACC-nivå på svenska. Det innebär att vi återigen har en väntetid för certifiering. Vi behöver fler examinatorer på svenska och ICF uppmuntrar de som uppnått PCC- nivå att utbilda sig till examinator: vill du veta mer kontakta Cecilia Gromark i styrelsen på mail info@icfsverige.se

Marknadsföringsgrupp
Vi vill gärna presentera den nya marknadsföringsgruppen på medlemsmötet - de har redan börjat jobba med hur vi bäst ska presentera ICF under coachveckan. Internationella Coachveckan går av stapeln vecka 6 varje år - då gör ICF marknadsföringsinsatser över hela världen. Även enskilda coacher som är ICF-anslutna gör ibland aktiviteter under just den veckan. Gruppen kommer att återkomma med rapporter vid våra medlemsmöten. Är du intresserad av att vara med och jobba i gruppen kontakta Nicole Appelbäck, nicole@coacheliten.se.


Vi hoppas att vi ser dig på torsdag!
Parisa Zarnegar
Ylva Ekdahl
Lill-Anita Sönnerbo
Nicole Appelbäck
/ICF Stockholm

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm