Senaste från coachblogg: Gästbloggare Sara Widlert! 26 augusti 2016, kl. 15:30

Senaste från coachblogg: Jessica Frösell skriver om stress 29 april 2016, kl. 19:00

Senaste från coachblogg: Kring årsskiftet kommer Coachboken! 22 mars 2016, kl. 12:59

Hem

PCC-utbildning för interncoachning

PCC-utbildningen för interncoachning är en vidareutbildning för dig som redan är coach. Utbildningen ger de färdigheter du behöver för att behärska coachning i större organisationer där alltmer av coachningen sker. Utbildningen kan användas som en del i en ICF PCC/MCC-certifiering och för att förnya din ICF ACC-certifiering.


interncoach
Coachutbildning Sverige har stor erfarenhet att arbeta med coachning både i svenska och internationella organisationer som till exempel IKEA, Nordea och kärnkraftverket i Oskarshamn (OKG). Vi brinner för interncoachning då vi är övertygade att det här är framtidens sätt att använda coachning. Kalla oss tokiga, men vi njuter av komplexiteten som uppstår då du ska implementera coachning i en stor organisation med politiska spel, argumentation, förhandling, dubbla lojaliteter och långa implementeringscykler!

Efter PCC-utbildningen för interncoachning...

kan du coacha grupper och team.
har du verktygen för att coacha inne i organisationer både i Sverige och internationellt.
kan du handleda chefer och andra coacher i coachande ledarskap.
förstår du hur en effektiv överenskommelse mellan beställaren, coachen och klienten uppstår.
hittar du argument för att implementera större coachprojekt.
hanterar du coachning inom stress och utbrändhet.
kan du jobba med utvecklingsfrågor på en HR-avdelning.
är du en bättre ledare för ditt team.

Innehåll
fyra dagars påbyggnadsutbildning på ICF PCC-nivå samt åtta timmars litteraturstudier (totalt 40 timmar).
artiklar om interncoachning, en lärobok om gruppcoachning samt boken: "Grundbok i coachning".
möjligheten att delta i Coachutbildning Sveriges interncoachnätverk där vi delar erfarenheter mellan olika företag och organisationer som redan arbetar med coachning i organisationer.
säkerhetscoachning, dvs hur man använder coachning för att påverka säkerhetskulturen i högriskorganisationer.
SCORE-modellen där vi följer med klienten i den dagliga verksamheten, istället för att gå iväg och enbart "prata om" problemen.
Gruppcoachning och idrottscoachning (Inner Game).
Etikdiskussioner som handlar om svårigheten i att ha dubbla uppdragsgivare (beställare och klient) och därmed dubbla lojaliteter.

 
Upplägg
Utbildningen består av fyra utbildningsdagar på raken, klockan 9-17. Innan utbildningen har vi litteraturstudier på totalt åtta timmar. För att delta i PCC-utbildningen för interncoachning behöver du vara ICF ACC-certifierad eller kunna dokumentera motsvarande nivå i form av coachutbildning (minst 60 timmar) och coacherfarenhet (minst 100 timmar).

Arvode
Arvodet för PCC-utbildningen för interncoachning är fjortontusen kronor exklusive moms.

Kostnaden för certifieringen ingår inte i arvodet utan betalas direkt till International Coach Federation.

Har du frågor?
Kontakta Susanne Malm på telefon 08-301 301 eller via mail susanne.malm@coachutbildning.se.


We will contact you!

How would you like to be contacted?Hem

info@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 8 301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm