Senaste från coachblogg: PT gör större nytta för kunden 1 september 2016, kl. 12:45

Senaste från coachblogg: Gästbloggare Sara Widlert! 26 augusti 2016, kl. 15:30

Senaste från coachblogg: Jessica Frösell skriver om stress 29 april 2016, kl. 19:00

Hem

Mentorcoach PCC-nivå

Mentorcoach PCC-nivå är till för dig som vill bli ICF PCC/MCC-certifierad eller för dig som vill certifiera dig på ACC-nivån igen när certifieringen löper ut. Mentorcoach PCC uppfyller ICF:s högre krav på mentorcoachning som infördes 1 oktober 2011.


Efter Mentorcoach PCC-nivå...

har du den mentorcoachning som ICF kräver för PCC/MCC-certifieringen.
har du den mentorcoachning som ICF kräver för omcertifiering på ACC-nivån med nya kraven.
är du medveten om dina styrkor och svagheter som coach.
är du bättre på att ta fram det unika hos dina klienter.
har du blivit observerad och fått coachning på sex av dina egna samtal med klienter.


Innehåll

4 x 2 timmar mentorcoachning i grupp.
4 x 45 minuter mentorcoachning individuellt.
6 inspelade coachsamtal med dina egna klienter som du mailar till din mentorcoach för observation och återkoppling.


Upplägg

Vi har regelbundet mentorcoachning i grupp både i Stockholm och via telefon. Mentorcoachen är  PCC- eller MCC-certifierad. Bland dessa tillfällen väljer du fritt fyra tillfällen, markerade med "PCC" som passar dig.

Klicka här för datum för gruppcoachningen:

Läs mer knapp


I det här programmet ingår också en viktig återkoppling på sina vanliga coachsamtal med egna klienter. Innan och under programmet kommer du att spela in sex stycken samtal som du sedan mailar till din mentorcoach. Av etiska skäl behöver du skaffa din klients godkännande på att du spelar in samtalen och att du kommer att diskutera samtalen med din mentorcoach för din utveckling som coach. Läs de etiska reglerna här:

Läs mer knapp

Mentorcoachen kommer sedan att ge dig återkoppling på samtalen utifrån ICF:s 11 coachfärdigheter. Klicka här för att ladda hem bedömningsskalan.

Läs mer knapp


Du kommer överens med din mentorcoach om tider som passar er båda för den individuella mentorcoachningen. Dessa samtal sker normalt via telefon. Din coach kommer att kontakta dig för att komma överens om en första tid.


Förkunskaper

 Mentorcoach PCC är till för dig som är ICF ACC certifierad eller har som kan dokumentera motsvarande färdigheter (minst 60 utbildningstimmar inom coachning samt minst 100 timmar erfarenhet av coachning). 


Klicka här för att se kraven för att certifiera dig på PCC/MCC-nivå här:

Läs mer knapp


Klicka här för att se kraven för att ta om din certifiering på ACC-nivån:
icflogocl

Arvode

Arvodet är 11 800 kronor exklusive moms.

We will contact you!

How would you like to be contacted?Hem

info@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 8 301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm