Senaste från coachblogg: Veckans gästblogg: Märtha Johansson Lange 18 mars 2018, kl. 17:45

Senaste från coachblogg: CUSNytt februari 2018 28 februari 2018, kl. 10:15

Senaste från coachblogg: Förändringar i ICFs certifieringssystem 27 februari 2018, kl. 11:45

Hem

ICF:s krav för PCC och MCC-certifiering

Här hittar du de senaste kraven för att bli ICF PCC och MCC-certifierad coach.

Från och med 1 oktober 2015 gäller nya regler för PCC-certifiering! Läs mer på;


Kategori
Krav PCC-certifiering
Krav MCC-certifiering
Kommentar
Coachutbildning Minst totalt 125   coachutbildningstimmar.   Minst totalt 200   coachutbildningstimmar.   Utbildningstimmarna adderas för att passera kravet.
Mentorcoachning Minst 10 timmar med en eller flera kvalificerade coacher över minst 3 månader.
Minst 10 timmar med en eller flera kvalificerade coacher över minst 3 månader. Mentorcoachen vara ICF-certifierad på lägst samma nivå som den certifiering du söker.
Coacherfarenhet Minst 500 timmar
Under förändring.  Dina coachsamtal registrerade i en logg.
 
 
 Examination Två inspelad coachsamtal och ett skriftligt prov.
Två inspelad coachsamtal och ett skriftligt prov.  Du kan välja att spela in samtal där du coachar  på svenska, engelska och på många andra språk.
 Arvode 575 USD för ICF-medlemmar. 775 USD för icke ICF-medlemmar.
575 USD för ICF-medlemmar. 775 USD för icke ICF-medlemmar.  Då skillnaden i totalkostnad blir liten rekommenderar vi dig att bli medlem i ICF innan du ansöker om certifiering. Bli medlem i både globala ICF och ICF Sverige för att få tillgång till både ICF:s globala och lokala möten.
 Hållbarhet  3 år
3 år
 Efter tre år behöver du antingen certifiera dig på den högre nivån (MCC) eller återcertifiera dig på PCC-nivån. För att återcertifiera dig behöver du minst 40 nya utbildningstimmar inom coachnära ämnen.

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt!

We will contact you as soon as possible!

How would you like to be contacted?Hem

info@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 8 301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm