Senaste från coachblogg: Utveckla ditt mod, din kreativitet och din självtillit i Bre... 14 november 2017, kl. 14:00

Senaste från coachblogg: Varför ett tydligt mål kan skapa en magisk förändring 9 oktober 2017, kl. 16:15

Senaste från coachblogg: Veckans gästbloggare Jon Carnesten tidigare elev hos oss 19 september 2017, kl. 21:45

Hem

ICF:s krav för PCC och MCC-certifiering

Här hittar du de senaste kraven för att bli ICF PCC och MCC-certifierad coach.

Från och med 1 oktober 2015 gäller nya regler för PCC-certifiering! Läs mer på;


Kategori
Krav PCC-certifiering
Krav MCC-certifiering
Kommentar
Coachutbildning Minst totalt 125   coachutbildningstimmar.   Minst totalt 200   coachutbildningstimmar.   Utbildningstimmarna adderas för att passera kravet.
Mentorcoachning Minst 10 timmar med en eller flera kvalificerade coacher över minst 3 månader.
Minst 10 timmar med en eller flera kvalificerade coacher över minst 3 månader. Mentorcoachen vara ICF-certifierad på lägst samma nivå som den certifiering du söker.
Coacherfarenhet Minst 500 timmar
Under förändring.  Dina coachsamtal registrerade i en logg.
 
 
 Examination Två inspelad coachsamtal och ett skriftligt prov.
Två inspelad coachsamtal och ett skriftligt prov.  Du kan välja att spela in samtal där du coachar  på svenska, engelska och på många andra språk.
 Arvode 575 USD för ICF-medlemmar. 775 USD för icke ICF-medlemmar.
575 USD för ICF-medlemmar. 775 USD för icke ICF-medlemmar.  Då skillnaden i totalkostnad blir liten rekommenderar vi dig att bli medlem i ICF innan du ansöker om certifiering. Bli medlem i både globala ICF och ICF Sverige för att få tillgång till både ICF:s globala och lokala möten.
 Hållbarhet  3 år
3 år
 Efter tre år behöver du antingen certifiera dig på den högre nivån (MCC) eller återcertifiera dig på PCC-nivån. För att återcertifiera dig behöver du minst 40 nya utbildningstimmar inom coachnära ämnen.

We will contact you!

How would you like to be contacted?Hem

info@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 8 301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm