Senaste från coachblogg: Veckans gästblogg: Märtha Johansson Lange 18 mars 2018, kl. 17:45

Senaste från coachblogg: CUSNytt februari 2018 28 februari 2018, kl. 10:15

Senaste från coachblogg: Förändringar i ICFs certifieringssystem 27 februari 2018, kl. 11:45

Hem

Företagsanpassat

Vill du ha en företagsanpassad utbildning utifrån ditt företags önskemål? Vi har lång erfarenhet av att flytta ut coachningen från det slutna mötesrummet ut i den dagliga verksamheten.

Sedan Coachutbildning Sverige blev Sveriges första ICF-ackrediterade coachutbildningsföretag har vi genomfört många anpassade utbildningar i företag och organisationer för att passa deras specifika behov.

 Exempel på företagsanpassade utbildningar är:


Utbilda interncoacher åt IKEA som erbjuder medarbetare och chefer i organisationen ICF-certifierade coacher som lever företagets värderingar.
Specialutbilda säkerhetscoacher som coachar arbetsledare i deras vardag vid reaktorn på ett kärnkraftsverk.
Vi har tagit fram praktiska och snabba coachmodeller för att stötta medarbetare i matbutiker att lita på sina egna beslut kring sortimentet.


När, var och hur
Med din verksamhets önskemål som utgångspunkt skapar vi något unikt. Utifrån ditt företags vision, affärsidé och affärsmål tar vi fram mätbara mål som gör att du kan visa ledningen den konkreta nyttan av projektet.

En företagsanpassad utbildning kan omfatta allt från en trettiominuters föreläsning i coachande ledarskap till sammansatta program som täcker alla medarbetare i en organisation. Det innefattar individuell coachning, executive coaching, gruppcoachning och mentorcoachning.


När du beställer en företagsanpassad utbildning kan du välja att genomföra den i egna lokaler, på valfri kursgård i Sverige, utomlands eller naturligtvis hos oss vid på Vasagatan 46 i  Stockholm. Vi håller även webbaserade och telefonbaserade utbildningar.

Utbildningarna utformas efter genomgång av deltagarnas kunskap, erfarenhet, arbetsområde och viktigast av allt 
– målsättning!
Vi följer alltid ICF:s etiska regler vilket bland annat innebär att vi har tystnadsplikt gällande allt som rör er verksamhet. Detta gör det möjligt att lösa verkliga och aktuella problem under programmet.

Kontakta oss gärna om du har ett problem som vi kan lösa med coachning!

Projektledare


Anja Lindberg
070-556 556 0

Har du frågor?
Kontakta Susanne Malm på telefon 08-301 301 eller via mail susanne.malm@coachutbildning.se.

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt!

We will contact you as soon as possible!

How would you like to be contacted?Hem

info@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 8 301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm