Senaste från coachblogg: Veckans gästblogg: Märtha Johansson Lange 18 mars 2018, kl. 17:45

Senaste från coachblogg: CUSNytt februari 2018 28 februari 2018, kl. 10:15

Senaste från coachblogg: Förändringar i ICFs certifieringssystem 27 februari 2018, kl. 11:45

Hem

Creative Corporate Coaching

Först när coachning hjälper stora företag att sälja fler telefoner och soffor får vi ett verkligt genomslag. Att föra den ner från styrelserummet till fabriksgolvet –ger den påtagliga affärsnyttan och ett direkt mätbart resultat.


Den mesta coachningen som utförs idag är trevlig för klienten, men ger samtidigt organisationen ganska diffus nytta. Det finns alltid dubbla mål med coachningen som sker inne i organisationer. Syfte från organisationens sida och den enskilde skiljer sig. Sammanvägningen av de två målen påverkar alla delar i coachningen - i coachöverenskommelsen, etiken, tystnadsplikten och mätbarheten.

Organisationer har alltid ett övergripande syfte med att inleda ett coachprogram. Genom att anpassa coachningen till just deras verklighet får de ut mycket mer av sin investering i coachning.

-Jag förstår hur storföretag tänker och är kreativ nog att omforma coachmetoden och coachformatet så att det verkligen passar in i deras organisation. Jag ger inga standardlösningar utan kreativa lösningar för kunden. Det gör att organisationen får ett ägarskap över coachningen vilket gör att den blir mer införlivad i organisationens värderingar och utveckling, säger Domenico La Corte.

Utmaningen i interncoachning är att skapa nytt, för direkt och praktisk nytta. En turboeffekt för alla organisationer som vill förändras och utvecklas eftersom den skapar engagemang. En av Domenicos drivkrafter är också att provocera.
- Jag vill sprida coachning till folket! Det är också skälet till att Coach-SM skapades. Jag gillar golvnäracoaching, dvs en coachning som är praktisk, enkel och till för att sälja ”fler soffor”. Richard Branson, Virgins grundare, är en av mina inspiratörer. Jag får känslan av att någon förstår hur jag tänker. Att det har ett egenvärde att man har roligt medan man gör sitt jobb, oavsett vad det är, avslutar han.


Boktips
”Motivation and Personality” av Abraham H. Maslow
Läs Maslows behovstrappa i orginalform och inse hur mycket rikare modellen är än den brukar framställas. Det blir också tydligt vad det är för sorts underbar person som coachning strävar till att mejsla fram.

"If it ain't broke...brake it” av Robert Kriegel och Louis Patler
Det är precis det här tänkandet vi behöver när vi coachar personer som tror att de inte kan komma längre.

"The art of war” av Sun Tzu
Står man ut med det kryptiska språket finns det mycket att lära om strategi här.

Orginalböckerna om Nalle Puh av Milne
Läs böckerna och observera att Nasse som är ett Mycket Litet Djur faktiskt är den enda av karaktärerna i Puh som lyfter sig själv i håret, snyftar av oro och sedan ändå väljer att utvecklas! Kan Nasse så kan alla.

"Business stripped bare” av Richard Branson.
Min hjälte! Det är inte bara jag som är galen...

Länktips
Vad kan en coach göra för dig?
Den här artikeln från Harvard Business Review tar upp ett antal frågetecken som företagskunderna ställer kring coaching och coacher.
Läs mer

Vilka behövs för företagscoachning?

Den här artikeln beskriver vilka roller som behöver finnas för att lyckas med ett coachprojekt i en större organisation (pdf).
Läs mer

Interncoachning på BT Retail
Artikeln är en fallstudie om interncoaching på BT Retail (pdf).
Läs mer

Interncoachning på Logica CMG
Artikeln är en fallstudie om interncoaching på Logica CMG (pdf).
Läs mer

Ledarskapets neurobiologi
Förklarar på ett utmärkt sätt varför coachning faktiskt fungerar i ledarskapet (pdf).
Läs mer

Checklista interncoachning
En checklista att kontrollera mot innan du startar ditt interncoachprojekt (pdf).
Läs mer

NASA använder coacher i organisationen
Utdrag ur NASA:s manual för användning av coaching i organisationen. Notera särskilt hur noga de kvalificerar coacher (pdf). (Tänk om Arbetsförmedlingen var lika noggrann när de ska använda sig av coacher åt de arbetslösa.)
Läs mer

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt!

We will contact you as soon as possible!

How would you like to be contacted?Hem

anja.lindberg@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)70-556 5560
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm