Senaste från coachblogg: Veckans gästbloggare: Katarina Önell27 februari 2015, kl. 16:28

Senaste från coachblogg: Veckans gästbloggare: Daniel Bengtsson16 februari 2015, kl. 16:59

Senaste från coachblogg: Årets första gästbloggare: Märtha Johansson Lange5 februari 2015, kl. 15:42

Hem

Coachning

För dig som är coach har vi flera olika program för mentorcoachning. För dig som är chef eller ledare och söker en välmeriterad professionell coach läser du mer under Executive coaching.

Mentorcoach ACC
Är till för dig som vill bli ICF-certifierad på ACC-nivån. Programmet hjälper dig ända fram till ACC-certifieringen och polerar fram din kvalitéer som coach på ett kul sätt. Mentorcoach ACC täcker ICF:s högre krav på mentorcoachning som infördes 1 oktober 2011.
Läs mer

Mentorcoach PCC
Mentorcoach PCC är till för dig som vill bli ICF PCC/MCC-certifierad eller för dig som vill certifiera dig på ACC-nivån igen när certifieringen löper ut. Mentorcoach PCC ger dig också handledning på sex samtal som du har med dina egna klienter och täcker även ICF:s högre krav på  mentorcoachning som infördes 1 oktober 2011.
Läs mer

****
Executive Coaching
Executive Coaching för dig som är ny som chef eller har andra chefer direkt under dig.
Läs mer

Mentorcoachning individuellt
För dig som endast önskar ha individuell mentorcoachning för att bli ICF-certifierad eller höja kvaliteten på dina coachfärdigheter.
Läs mer

Säkerhetscoachning på kärnkraftverk
Säkerhetscoachen följer med arbetsledaren in på kärnkraftsverket för att utveckla arbetsledarens ledarskap i den situation där det verkligen behövs - i vardagen.
Läs mer

Vi kontaktar dig!

Hur vill du bli kontaktad?Hem

info@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | Kungsbroplan 3A | 112 27 Stockholm | 08 301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm