Senaste från coachblogg: PT gör större nytta för kunden 1 september 2016, kl. 12:45

Senaste från coachblogg: Gästbloggare Sara Widlert! 26 augusti 2016, kl. 15:30

Senaste från coachblogg: Jessica Frösell skriver om stress 29 april 2016, kl. 19:00

Hem

Coachning

HEMSIDAN ANJA OCH JAG PÅ BÄNK


För dig som är coach har vi flera olika program för mentorcoachning. För dig som är chef eller ledare och söker en välmeriterad professionell coach läser du mer under Executive coaching.

Mentorcoach ACC
Är till för dig som vill bli ICF-certifierad på ACC-nivån. Programmet hjälper dig ända fram till ACC-certifieringen och polerar fram din kvalitéer som coach på ett kul sätt. Mentorcoach ACC täcker ICF:s högre krav på mentorcoachning som infördes 1 oktober 2011.
lasmer

Mentorcoach PCC
Mentorcoach PCC är till för dig som vill bli ICF PCC/MCC-certifierad eller för dig som vill certifiera dig på ACC-nivån igen när certifieringen löper ut. Mentorcoach PCC ger dig också handledning på sex samtal som du har med dina egna klienter och täcker även ICF:s högre krav på  mentorcoachning som infördes 1 oktober 2011.
Läs mer knapp

Executive Coaching
Executive Coaching för dig som är ny som chef eller har andra chefer direkt under dig.
Läs mer knapp

Mentorcoachning individuellt
För dig som endast önskar ha individuell mentorcoachning för att bli ICF-certifierad eller höja kvaliteten på dina coachfärdigheter.
lasmer

Säkerhetscoachning på kärnkraftverk
Säkerhetscoachen följer med arbetsledaren in på kärnkraftsverket för att utveckla arbetsledarens ledarskap i den situation där det verkligen behövs - i vardagen.
lasmer

We will contact you!

How would you like to be contacted?Hem

info@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 8 301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm