Senaste från coachblogg: ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR KOMPETENSINSATSER VID KORTTIDSA... 8 januari 2021, kl. 12:15

Senaste från coachblogg: Vad är ledarskap? 10 december 2020, kl. 16:00

Senaste från coachblogg: ProDesign - ett värdegrundsbaserat och självstyrt företag 2 december 2020, kl. 14:45

Hem

Avancerad Coaching & Ledarskap


En coach- och ledarskapsutbildning för:

Erfarna coacher och HR-professionella samt coachande ledare som till exempel
chefer, projektledare, processledare, rektorer, lärare, rådgivare med flera som använder coaching och coachande ledarskap kontinuerligt i sin profession.


LoggaWeide


Utbildningens upplägg 

Utbildningen i Stockholm är upplagd på tre steg och två handledningstillfällen, med två dagars utbildning vid 3 tillfällen á 12 timmar/gång. Utöver de 6 utbildningsdagarna ingår handledning i grupp 2 gånger á 3 timmar samt 3 mentorcoachtillfällen á 2 timmar.


I handledningen arbetar vi främst med case (exempel/dilemman) från verkligheten där ni har era professionella utmaningar. Vi använder metoden Coachande Handledning. Case kan vara utmanande klienter, medarbetare, kollegor, chefer etc, både grupper och individer. Det kan också vara fällor du kan gå i som coach och/eller ledare. Utbildningen ger 45 CCEU (Continuing Coach Education Units) ackrediterade hos ICF - International Coach Federation. Handledningen räknas som mentorcoaching hos ICF.


Axplock från kursdagarna

 • Syften, värderingar, etik, missions och min professionalism 2020 - coach- och ledarskapsverktyg
 • Transformational Presence Leadership & Coaching - verktyg & modeller (Alan Seale)
 • Growing Mindset, The Power of Yet (Carol Dweck) samt fler motivationsteorier
 • Utvecklande och berikande kollegiala och andragogiska möten
 • Människan i förändring, neuroleadership, change management & Theory U
 • Både och, OCH metoden - Transform your Darlings (präglade beteenden som varit succéer till nu t ex släpp operativ bli strategisk, släpp råden och styrandet – bli mastercoachande
 • Fördjupning i ICF:s kärnkompetenser på MCC-nivå samt kärnfulla samtalsmetoder
 • Energy och body management: Hur används energi och kroppsspråk för att nå insikter?
 • Hur jobbar vi mer medvetet med potential, mirakel och universums kraft                                


Utbildningens steg

STEG 1 - Utbildningsdag 1 & 2: Mitt ledarskap och min coaching - min professionalism och mitt varande som ledare och/eller coach. Fördjupning i coachingens kärnkompetenser, verktyg och modeller. 

Datum: 28-29 september 2021, kl 09.00-16.00.


STEG 2 - Utbildningsdag 3 & 4:  Kommunikation och motivation i olika dimensioner, kärnfull coaching, psykologiska processer, systemperspektiv och Growth Mindset.

Datum: 3-4 november 2021, kl 09.00-16.00.


STEG 3 - Utbildningsdag 5 & 6:  Medvetandeskap, transformerande coaching & leadership samt ”Bärkraft” och Bubbel.

Datum: 18-19 januari 2022, kl 09.00-16.00.


Handledning i grupp

Datum: 1 april och 14 maj, kl 13.00-16.00.

 

Learning Objectives - du blir/du får

 • Grymt professionell på metoden och förhållningssättet Professionell Coaching och/eller Coachande Ledarskap beroende på vilken du använder i ditt arbete
 • Fördjupad kunskap i ICF:s kärnkompetenser
 • Kunskap i 7-eyed model och handledningsmodeller för chefer och ledare
 • Vässade samtalstekniker och coachverktyg bl a mer kärnfulla och effektiva samtal och möten
 • Fördjupad kunskap i flera ledarskaps- och coachmodeller
 • Ökad psykologisk processförståelse för dig själv och andra, både på individ och gruppnivå
 • Ökat system- och processtänk
 • Ökat mod, reflektionsförmåga och Inquisitive leaderstyle, masterskills i att bli den mest professionella versionen av dig själv i ditt yrke – att närma sig sin mästare.
 • Fler beteendevalmöjligheter
 • Fördjupade copingstrategier för konfliktsituationer och andra, för dig, utmanande situationer
 • Utvecklat inre och yttre ledarskap som coach och/eller ledare
 • Ökad förståelse för och insikter i min coaching/mitt ledarskap under hot, stress och press

 
Förkunskaper och deltagare
För att delta i utbildningen behöver du vara van coach eller coachande ledare. Max 13 deltagare.

Lärare


    Britt     


Kursledare är Britt Weide. Britt är Mastercertifierad Coach, ackrediterad coachande handledare samt certifierad Transformational Leadership Coach hos Center for Transformational Presence. Britt har över 5 000 coachtimmar samt har utbildat tusentals coacher, ledare och HR i professionell coaching och coachande handledning i drygt 10 år.    


Upplägg
2 dagars utbildning vid 3 tillfällen á 12 h/gång. Utöver de 6 utbildningsdagarna ingår 2 handledningstillfällen i grupp á 3 , samt 3 individuella mentorcoachtillfällen á 2h.


Plats

Hos Coachutbilning Sverige, Kungsgatan 8, Stockholm.

Arvode
Arvodet är 35 000 kronor exklusive moms.


För dig som vill certifiera dig eller förnya en certifiering i professionell coaching kan mentorcoachingen innehålla feedback på coachinspelningar.


Utöver utbildningsdagarna, deltagande i handledningsgrupperna och den individuella mentorcoachingen ingår:

 • Reflektionsuppgift som följer din utvecklingsprocess
 • Flera modeller och verktyg via mail
 • Litteraturtips och referenser till ny och relevant kunskap
 • Lunch (dag 2, 3, 5 och 6) och fika
 • Diplom och Intyg på CCEU


Anmälan

För anmälan, var vänlig och fyll i dina uppgifter på denna sida


V Ä L K O M M E N!


Vill du att vi kontaktar dig? Fyll gärna i uppgifterna nedan.

Genom att fylla i formuläret godkänner du att vi hanterar dina kontaktuppgifter enligt GDPR.

Do you want us to contact you? Please fill in the form below.

By filling in this form you approv that we hande your contact-details acordning to GDPR.

How would you like to be contacted?Hem

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm