Senaste från coachblogg: Vad har du i din verktygslåda som coach? 24 augusti 2015, kl. 22:45

Senaste från coachblogg: What is Coaching? 24 augusti 2015, kl. 11:45

Senaste från coachblogg: Jag älskar mitt jobb!  26 juni 2015, kl. 15:15

Tel: 08 301 301

Hem

ACC-utbildningen 2015

ACC-utbildningen är en avancerad ICF-ackrediterad utbildning för dig som vill arbeta yrkesmässigt som coach eller använda ett coachande förhållningssätt inom t ex HR eller sälj. Nyhet! Nu ingår allt du behöver, utom din egna praktik, för att bli certifierad som coach.


ACSTH Logga

Innehållet i utbildningen är baserat på ICF:s 11 coachfärdigheter och ger dig allt du behöver, inklusive mentorcoachning och 60 utbildningstimmar, för att bli ICF ACC-certifierad. Efter ACC-utbildningen kan du arbeta yrkesmässigt som coach i Sverige och internationellt, i egen regi eller som anställd.

Efter ACC-utbildningen...
kan du arbeta som professionell coach.
har du allt utom din egen praktik för att bli ICF Associate Certified Coach.
gör du en skillnad i dina möten oavsett om de syftar till ledarskap, förhandling, försäljning eller krishantering.
har du fått ett yrke med verklig flexibilitet.
kan du medverka till andra människors professionella och personliga utveckling.
kan du ge bättre resultat till organisationer och privatpersoner.
kan du synliggöra och kvalitetsstämpla din kompetens om du redan arbetar som coach.
har du ett nätverk inom coachning.
 

Innehåll
Utbildningen löper över 4 månader och består av 4 utbildningstillfällen à 2 dagar, totalt 64 timmar.
Utbildningen utgår från de 11 coachfärdigheter som utgör basen i ICF:s definition av coachning.
8 individuella coachningstillfällen med en erfaren coach. Här ingår även den individuella mentorcoachning som krävs för certifieringen.
8 timmar mentorcoachning i grupp efter utbildningen vilket fördjupar din coachkompetens.
Etikdiskussioner med fokus på de svårigheter som du som extern coach kan hamna i.
Coachning och diskussioner utifrån gruppens erfarenheter.
Modeller och verktyg som gör dig till en framgångsrik coach.
Läroboken "Grundbok i coachning".
Entreprenörskap - ta fram din affärsidé och produkt som coach.
Inner Game-coaching - att coacha på okänd mark.

Upplägg
Studierna bedrivs under 4 x 2 dagar över cirka 4 månader, klockan 9:00-17:00 varje dag. Var beredd på att lägga ner ungefär fyra timmar per vecka i självständigt arbete mellan träffarna.
Läs mer om ACC-utbildningens förhållningssätt, diplomering och ICF-certifiering

Läs mer

Arvode
Arvodet för ACC-utbildningen 2015 är 37 000 kronor exklusive moms. 
Från och med kursstart december 2015 är kursarvodet 39500 kronor exklusive moms. 

Kostnaden för certifieringen ingår inte i arvodet utan betalas direkt till International Coach Federation.

Har du frågor?
Kontakta Susanne Malm på telefon 08-301 301 eller via mail susanne.malm@coachutbildning.se.

We will contact you!

How would you like to be contacted?Hem

info@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | | | 08 301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm