Senaste från coachblogg: Veckans gästblogg: Märtha Johansson Lange 18 mars 2018, kl. 17:45

Senaste från coachblogg: CUSNytt februari 2018 28 februari 2018, kl. 10:15

Senaste från coachblogg: Förändringar i ICFs certifieringssystem 27 februari 2018, kl. 11:45

Hem

Läs mer om Coachutbildningen (ACC)

Färdigheter
Förhållningssätt
Diplomering
ICF-certifiering

Färdigheter och förhållningssätt

Ett ord skiljer Coacutbildningen från de andra svenska coachutbildningarna - entreprenörskap. Efter att vi har utbildat en större del av Sveriges coacher och flera hundra internationellt vet vi att det krävs ett gediget kunnande både inom coachning och entreprenörskap för att lyckas som coach. Coachning är en tuff bransch som kräver mycket av dig som entreprenör och för att klara sig behöver man vara påhittig, driftig och innovativ. Därför har vi ett stort fokus på just entreprenörskap på Coacutbildningen. Goda förebilder är också viktiga för att driva en framgångsrik coachverksamhet. Alla våra lärare driver egna företag där de jobbar med t ex individuell coachning och utbildning.


Utbildningen är upplevelsebaserad med betoning på färdighetsträning då coachning behöver övas in för att fungera. Däremot anser vi att variation snarare än repetition är kunskapens moder. Variationen skapar vi genom att ha många coachövningar som betonar olika aspekter av coachningen.


Diplomering och ICF-certifiering

Efter godkänd examination på coachfärdigheterna utfärdar vi diplom. Då utbildningen är ICF-godkänd räcker det att bifoga diplomet i din certifieringsansökan till ICF för att få teoridelen godkänd. När du fyller i ansökan anger du sex timmar per färdighet för samtliga färdigheter utom Direkt kommunikation där du anger fyra timmar (6 gånger 10 plus 4 ger 64 timmar).


Då ordet coach inte är skyddat i Sverige, kan tyvärr vem som helst kalla sig coach eller diplomerad coach. Vi rekommenderar dig att istället bli ICF-certifierad coach då den titeln står för en internationellt gångbar kvalitetsstämpel.


Coacutbildningen täcker alla moment som ICF kräver för att bli ICF Associate Certified Coach (ACC) utom din egen praktik och examinationen hos ICF. Sedan 1 april 2014 sker examinationen genom att du svarar på 155 frågor utifrån de 11 coachfärdigheterna.  Du har 3 timmar på dig att svarar på frågorna.   


För att bli certifierad behöver du coacha minst 100 timmar och certifieringen görs av ICF, inte av oss. Det är en kvalitetsgaranti att en utomstående organisation som ICF bedömer dina coachfärdigheter. Vårt mål är att alla ska klara certifieringen vilket resulterat i att 100 procent av våra elever klarat sin certifiering!


Utbildningsdag 1 och 2

Under utbildningsdag 1 och 2 ligger betoningen på att lära sig grundläggande coachningsfärdigheter som Aktivt lyssnande och Kraftfulla frågor. Att skapa en trygg och utvecklande relation som ger Förtroende och närhet mellan coachen och klienten, bygger mycket på coachens egen personlighetsutveckling, vilket betonas här.


Då många idag har stor erfarenhet av att driva och arbeta i projekt, räknar vi  med snabba framsteg inom de projektbesläktade coachningsfärdigheterna Planera och sätta mål och Framsteg och ansvarstagande.


Utbildningsdag 3 och 4

Under utbildningsdag 3 och 4 tillkommer två nya coachningsfärdigheter, Etik och professionalitet och Coachningsöverenskommelsen. Båda färdigheterna syftar till att avgränsa de situationer där coachning är lämpligt att använda som verktyg.


I Aktivt lyssnande lär vi oss att fånga drivkrafter, känslor och upplevelser som ligger bakom de ord som yttras. I Utforma handlingar används de fångade drivkrafterna för att designa handlingar som klienten klarar att genomföra smärtfritt. I Direkt kommunikation ökar coachen sin medvetenhet om själva processen och väljer den metod som ger bäst resultat i den givna situationen. Framsteg och ansvarstagande bygger på direkt kommunikation för att ge klienten styrka att ta kontrollen över sitt liv och sin egen framgång.


Utbildningsdag 5 och 6

Utbildningsdag 5 och 6 lägger till färdigheterna Coachningsnärvaro och Skapa medvetenhet. Coachningsnärvaro handlar om att vara öppen, flexibel och självsäker nog att släppa kontrollen över coachningsprocessen. Skapa medvetenhet handlar om att hjälpa klienten att förstå sig själv för att underlätta förändring och inlärning. Vi finslipar coachningsfärdigheterna Kraftfulla frågor, Utforma handlingar och Planera och sätta mål så att klienten lekfullt enkelt utför rätt handlingar.


Utbildningsdag 7 och 8


Under dessa två dagar putsar vi coachningsfärdigheterna inför själva certifieringen! Vi arbetar med fokus och att kunna coacha på vilket ämne som helst. Tidigare under utbildningen har deltagarna fått göra en självskattning av sina färdigheter i förhållande till utbildningsmålen. Kursledarna har också gjort sin bedömning av deltagarnas färdigheter. Självskattningen och bedömningen ligger till grund för det arbete som sker under dag 7 och 8.

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt!

We will contact you as soon as possible!

How would you like to be contacted?Hem

info@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 8 301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm